Site menu:


Lesmateriaal

Beginners, Half gevorderd

en Gevorderden:

piacere

Con Piacere (tekstboek),Intertaal, Almere/Antwerpen

het tekstboek Con Piacere

deel 1 gaat tot niveau A1 (beginners)

deel 2 gaat tot niveau A2 (half gevorderd)

deel 3 gaat tot niveau B1 (gevorderden)

(niveau van het Europees Referentiekader van de Raad van Europa)

Con Piacere (1,2,3) tekstboeken zijn te verkrijgen bij: www.intertaal.nl

Individuele les:

Afhankelijk van interesses van de deelnemer(s). Een les kan beginnen vanuit verschillende bronnen (materiaal door de cursist of docente ingebracht, uitstapjes in de stad...). het boek is niet verplicht.